O firmie

MANUFAKTURA ma na swoim koncie wiele projektów i realizacji, począwszy od
osiedli mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej, hoteli, budynków przemysłowych, a skończywszy na obiektach sportowych i rekreacyjnych,
ogrodach i placach zabaw dla dzieci.

MANUFAKTURA przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych w zależności od potrzeb we wszystkich specjalnościach, o których mowa w art. 62, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane. | Referencje

MANUFAKTURA prowadzi doradztwo inwestycyjne. Ocenia przydatność terenów. Przeprowadza konieczne badania, sprawdzając zbieżność zamierzenia inwestycyjnego z zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Skutecznie uzyskuje potrzebne decyzje, opinie i uzgodnienia.